Był browar jest Centrum Kultury

Był browar jest Centrum Kultury

Na rozległym terenie między ulicą Jagiellońską i Reymonta mieścił się browar parowy Władysława Strakacza.

 

 

 

Po dawnej zabudowie praktycznie niema śladu, z wyjątkiem budynku dawnego kantoru (biura browaru) przy ul. Jagiellońskiej 32

 

 

 

 Jeszcze niedawno bo w 1916 roku Centrum Kultury i Sztuki tak wyglądał

 

Przebudowa budynku browaru na dom kultury

 

A tak w ostatnich latach przeobrażał się dom kultury

 

Obecne prace na terenie Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Reymonta