W każdym społeczeństwie istnieje pewna grupa osób, które wykorzystując swoje zainteresowania, własne predyspozycje psychofizyczne, dążą do wszechstronnego poznania otaczającej ...

Konieczność oraz chęć spędzania wolnego czasu poprzez czynny wypoczynek zostaje zakorzenione w świadomości człowieka już od najmłodszych ...
KONIEC