A+ A A-

Około 1779 roku przeprowadzona została staraniem arcybiskupa Ostrowskiego gruntowa regulacja rzeki Łupi na odcinku pomiędzy młynem prałackim w parku w Skierniewicach a młynem w Dębie, obecne Zadębie.

Opublikowano w Poznaj miejsca

W każdym społeczeństwie istnieje pewna grupa osób, które wykorzystując swoje zainteresowania, własne predyspozycje psychofizyczne, dążą do wszechstronnego poznania otaczającej rzeczywistości. Wciąż przybywa  chętnych do podjęcia działalności turystycznej, bowiem turystyka aktywna najbardziej zbliża człowieka do przyrody i tym samym najskuteczniej regeneruje jego siły psychofizyczne. Celem działalności turysty jest wypoczynek, rekreacja,  doskonalenie zdrowia i sprawności fizycznej, a także wszechstronne poznanie kraju, jego walorów przyrodniczych i antropogenicznych.

Opublikowano w Doładuj się!

Register

User Registration
or Anuluj