Sady pomologiczne Instytutu

Sady pomologiczne Instytutu

Instytut Ogrodnictwa - Polski Instytut Badawczy w Skierniewicach prowadzi badania w dwóch swoich sadach pomologicznych

 

Sad Pomologiczny w Skierniewicach przy ul. Rybickiego, maj 2021

 

Sad Pomologiczny w Dąbrowicach, maj 2021