Skansen w Maurzycach

Jak wyglądała wieś w czasach naszych przodków możemy zobaczyć w podłowickim skansenie