Rawski zamek

Zamek Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej na fotografii