Brama Parkowa

Klasycystyczna brama wjazdowa do dawnej osady pałacowej nazywana jest Bramą Parkową i stanowi jeden z najciekawszych zabytków Skierniewic.

 

  Wystawiona brama według projektu Efraima Schroegera, związanego również z kościołem św. Jakuba, pochodzi z 1780 roku. Sama budowla o kształcie łuku z półkolistym zamkniętym przejściem na osi, posiada charakter monumentalny. Na jej ścianach można dostrzec tablice pamiątkowe, do których można zaliczyć poświęcone 500. rocznicy uzyskania praw miejskich oraz tablicę wmurowaną w okresie międzywojennym w hołdzie poległym w latach 1914 – 1920 synom naszego miasta i powiatu. Swoim przeznaczeniem miała służyć wysokim dostojnikom państwowym i kościelnym.