Skierniewicka Uczelnia

W dawnych koszarach wojskowych przy ul. Batorego znalazła swoją siedzibę Uczelnia Wyższa