Prace przy zabytkowym, drewnianym dworku Konstancji Gładkowskiej zbliżają się do ...

Na rozległym terenie między ulicą Jagiellońską i Reymonta mieścił się browar parowy Władysława ...

Fotografie z różnych okresów przedstawiające bazę sportową ...

Są takie budynki jeszcze istniejące, ale także takie, które pozostały na ...

W dawnych koszarach wojskowych przy ul. Batorego znalazła swoją siedzibę Uczelnia ...

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St.Rybickiego w ...

Najstarszym kościołem w mieście jest kościół św. Stanisława, którego źródła sięgają do lat 1482 – ...

Skierniewickie muzeum historii miasta mieści się przy ulicy Batorego 64 ...

Starostwo Powiatowe w ...

Tutejsza parowozownia to pierwszy i największy w kraju prywatny zbiór taboru kolejowego z okresu ...

Poznajcie architekturę sakralną w ...

Skierniewice to miasto leżące między dwoma wielkimi aglomeracjami – łódzką i warszawską, stanowi ważny punkt ...

Jednym z wielu interesujących i niezwykle ważnych zabytków miasta jest Pałac Prymasowski, zwany również Pałacem Arcybiskupim, wraz z osadą ...
KONIEC