Przejazd przez tory na ul.Zwierzynieckiej nie należał ...
KONIEC