Fotograficzny zapis zdarzeń Zbigniewa ...

 Szłam wolno ulicą. Pod powiekami czułam cisnące się ...

10 lutego 1940 rok. Sroga zima. Strach  wychodzić z ciepłego mieszkania. ...
KONIEC