Skierniewickie zakłady pracy

Skierniewickie zakłady pracy

Miejsca pracy kiedyś i obecnie

 

Zakłady Transformatorów Radiowych powstały w 1957 roku

 

 

Obecne zakłady przemysłowe