A+ A A-

14 czerwca 2014 roku uhonorowana została postać jednego z najwybitniejszych skierniewiczan – właściciela browaru i społecznika Władysława Strakacza.

Uroczyście odsłonięto tablice informacyjne na swerze Jego imienia. Po tej uroczystości w Klubie Drugi Dom odbyła się Biesiada Skierniewicka.

14 czerwca 2014 będzie dniem szczególnym dla osób dla których historia miasta i dzieje Browaru Parowego Władysława Strakacza są nieobojętne.

Wieloletnie starania Skierniewickiego Bractwa Piwnego, aby upamiętnić imię Władysława Strakacza, przemysłowca i jednego z najznamienitszych obywateli miasta pierwszej połowy XX wieku przyniosły skutek. 14 marca tego roku Rada Miasta w Skierniewicach, po wcześniejszej rekomendacji komisji ds. samorządu RM, przegłosowała wniosek bractwa i odtąd skwer przed starostwem powiatowym będzie nosił imię Władysława Strakacza

Register

User Registration
or Anuluj