A+ A A-

Luty w Izbie Historii Skierniewic

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

luty - propozycje IHS

 

29-01-2018

FERIE W IZBIE

Wpadnij do nas w czasie ferii. Wybierz, co chciałbyś zobaczyć. Proponujemy oprowadzanie po wystawie: Z dziejów miasta 1359-1945; filmy: 1. Skierniewice. Historie niezapomniane. 2. Bajki. 3. Muzeum utracone oraz warsztaty tematyczne: 1. Teatr w muzeum 2. Historia fotografii 3. Arrasy.

 

02-02-2018 g. 17.00

MUZYCZNA MOZAIKA

Luty rozpoczynamy koncertem „Muzyczna mozaika - najpiękniejsze miniatury z różnych stron świata” w wykonaniu Joanny Błażej-Łukasik – fortepian i Pawła Łukasika – altówka. W programie m.in. utwory F. Kreislera, J. Brahmsa, F. Chopina. Koncert przygotowany we współpracy z Polską Fundacją Kultury i Rozwoju.

Duet Joanna Błażej-Łukasik – fortepian i Paweł Łukasik – altówka koncertują od 1995 r. Są absolwentami Akademii Muzycznej w Krakowie, Joanna Błażej-Łukasik studiowała w klasie fortepianu prof. Marka Koziaka, Paweł Łukasik w klasie altówki Małgorzaty Muzyki-Gołogórskiej. Występują w Polsce i za granicą. W swoim repertuarze mają utwory od baroku po muzykę współczesną. Częste podróże artystyczne zaowocowały repertuarem złożonym z oryginalnych melodii i utworów przywiezionych z macierzystych regionów. Ich pasją jest wykonywanie utworów i oryginalnych melodii przywiezionych z różnych zakątków świata. W swoim dorobku artystycznym posiadają wiele prestiżowych koncertów na festiwalach w Europie, a także nagrania dla PR i TV.

 

09-02-2018 g. 17.00

SKIERNIEWICKI KLUB GENEALOGÓW

Skierniewicki Klub Genealogów zaprasza 9 lutego o godz. 17. do sali konferencyjnej Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, na dwa wykłady: Małgorzaty Witeckiej, kierownika oddziału V Informacji Ewidencji i Udostępniania Zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych „AGAD-owskie źródła do badań przeszłości Skierniewic” oraz prof. Wiktora Łyjaka Kozietulski i jego bliscy w świetle skierniewickich akt metrykalnych”.

Prof. Wiktor Łyjak, absolwent PWSM w Warszawie w klasie organów prof. Joachima Grubicha, uzyskał doktorat w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie na podstawie pracy pt. „Organy w diecezji płockiej od XIV wieku do 1818 roku”. W 2008 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Wrocławskim w oparciu o rozprawę Organy w kościołach ewangelickich w Królestwie Polskim w latach 1815–1864.

W latach 1976–1983 był organistą w Kościele św. Krzyża w Warszawie. Do 2015 roku był tytularnym organistą Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie. Nadto kieruje organizowanym przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne Międzynarodowym Festiwalem Organowym „Johann Sebastian Bach”[1]. Związany był jako wykładowca z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Edukacji Muzycznej na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Za nagrania Johanna Sebastiana Bacha otrzymał złotą (1999) i platynową płytę (2000). We wrześniu 2004 jego nagrania utworów Karola Augusta Freyera zostały uznane przez miesięcznik „Muzyka21” za płytę miesiąca. Dokonane przezeń interpretacje zostały wydane w Anglii, Belgii i Korei Południowej. Koncertował w Polsce (m.in. podczas festiwali organowych we Fromborku, w Kamieniu Pomorskim, Koszalinie i Gdańsku-Oliwie) i w kilkunastu krajach europejskich. Dla Polskiego Radia nagrał dzieła Johannesa Brahmsa i utwory z tabulatur polskich z XVI-XVIII w.

 

13-02-2018 g. 18.00

SKIERNIEWICKI KLUB GENEALOGÓW

Spotkanie warsztatowe Skierniewickiego Klubu Genealogów 13 lutego o godzinie 18:00, w sali konferencyjnej, ul. Senatorska 12.

 

22-02-2018

SKIERNIEWICE MOJE MIASTO

Zapraszamy szkoły do udziału w konkursie wiedzy o Skierniewicach "Skierniewice – moje miasto". Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest dwuetapowy. Do 22 lutego odbywają się eliminacje szkolne. Do 23 lutego Wydział Edukacji UM przyjmuje zgłoszenia 3-osobowych zespołów, które wezmą udział w finale konkursu. Odbędzie się on 2 marca w Szkole Podstawowej nr 4, przy ul. Szarych Szeregów 6.

Regulamin międzyszkolnego konkursu wiedzy o Skierniewicach

Skierniewice – moje miasto

Organizatorzy:

Urząd Miasta Skierniewice, Izba Historii Skierniewic, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic.

Cele:

•rozbudzanie wrażliwości na tematykę skierniewicką,

•poszerzanie wiedzy o Skierniewicach, ich historii, wydarzeniach, ludziach i zabytkach,

•rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w książkach, czasopismach, katalogach, internecie,

•kształtowanie kompetencji pracy w grupie.

Zakres konkursu obejmuje wiedzę na temat Skierniewic w zakresie:

symboli Skierniewic, władz miasta, historii Skierniewic, zabytków, obiektów kultury, sportu, nauki, administracji, współczesnego budownictwa, zakładów produkcyjnych, terenów zielonych, legend, topografii miasta, ludzi zasłużonych dla Skierniewic.

Uczestnicy:

Konkurs obejmuje uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Skierniewice składających się z 3-osobowych zespołów w 3 kategoriach wiekowych: Kategoria I: klasy IV-VI szkół podstawowych, Kategoria II: klasy VII szkół podstawowych i II-III klasy gimnazjalne, Kategoria III: szkoły średnie.

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Wydział Edukacji UM Skierniewice, ul. Senatorska 12, tel. 46 834 5181 do 23 lutego 2018 roku.

Przebieg konkursu:

Konkurs ma charakter II etapowy:

Etap I – eliminacje szkolne do 22 lutego 2018 roku.

Etap II – finał 2 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Szarych Szeregów 6.

Każda szkoła może wystawić jedną 3-osobową reprezentację w każdej kategorii wiekowej.

Czas trwania konkursu: 90 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Nagrody:

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy, pozostali dyplomy i upominki.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po podliczeniu punktów w dniu finału.

 

 

Artykuły powiązane

Register

User Registration
or Anuluj