Dawny dworzec kolejowy w Bełchowie

Dawny dworzec kolejowy w Bełchowie

Dawny budynek dworce nie pełni już swojej roli