Drzewa w krajobrazie

Dla krajobrazu drzewa są elementem kluczowym