Zwierzyniec Królewski

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Zwierzyniec Królewski utworzony został w 1994r.

Ma powierzchnię 571,71 ha, w uroczysku leśnym Zwierzyniec, leśnictwie Zwierzyniec.

 

 

 

Aleja krajoznawczo-przyrodnicza

Więcej Artykułów