Kapliczki i krzyże przydrożne w krajobrazie

Kapliczki i krzyże przydrożne w krajobrazie

Stanową od wieków element krajobrazu

 

Kapliczki Skierniewic i okolic

 

Krzyże przydrożne

 

Kapliczka św. Rocha w Makowie

 

Aleja krajoznawczo-przyrodnicza

Więcej Artykułów