Edward Włodarczyk (1929-2022)

Edward Włodarczyk (1929-2022)

Żołnierz Szarych Szeregów, harcerz, samorządowiec.

Zawodowo związany był ze skierniewickim przemysłem. Funkcje kierownicze pełnił w m.in. w „Fumosie”.

Edward Włodarczyk znany był z pasji dotyczącej lokalnej historii. Był autorem między innymi: „Z dziejów Żydów Skierniewickich”, „Z dziejów 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach”, „Skierniewice w dziejach wojennych państwa”, „Piórkiem i akwarelą”, „Od wsi Dąba do Zadębia”, „Od tłuku pięściowego do przemysłu skierniewickiego”, „Śladem dziejów samorządu terytorialnego w Skierniewicach”