Powstanie Skierniewickiego Klubu Kolekcjonera

Powstanie Skierniewickiego Klubu Kolekcjonera

Dnia 26 lutego 2007 r. w Hotelu Polonia w Skierniewicach odbyło się spotkanie grupy skierniewickich kolekcjonerów, nastąpiło z inicjatywy Zbyszka Gradowskiego, Mariusza Pierzankowskiego i Andrzeja Nowakowskiego

Ustalono powołanie Skierniewickiego Klubu Kolekcjonera i comiesięczne spotkania. Prezesem klubu wybrany został Mariusz Pierzankowski.

Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Garbicz, Jerzy Murgrabia, Dariusz Zając, Andrzej Matyjaszczyk, Andrzej Kostusiak, Andrzej Nowakowski, Małgorzata Szpunar-Lipska, Marek Sadowski, Mariusz Pierzankowski, Zbyszek Gradowski, Piotr Moskwa i Andrzej Starus