Sejmik

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

 Największą inwestycją budowlaną w okresie międzywojennym był Dom Sejmikowy. Usytuowanie siedziby powiatu w Skierniewicach stało się czynnikiem miastotwórczym. W mieście znajdowały się organy administracji rządowej i samorządowej szczebla powiatowego. Powstanie Sejmiku podyktowane było sytuacją społeczno-polityczną kraju w pierwszych latach XX wieku.

Po zakończeniu I wojny światowej rozpoczęła się organizacja władzy miasta i powiatu. Prawidłowe funkcjonowanie samorządu powiatowego uniemożliwiał brak siedziby z prawdziwego zdarzenia. Wacław Gajewski, pierwszy starostwa, był inicjatorem budowy gmachu Domu Sejmikowego. Jego budowę podjęto w 1921 roku na wniosek Wydziału Powiatowego w Skierniewicach, zatwierdzony przez Sejmik Skierniewicki 8 kwietnia 1921 roku.
„Dla upamiętnienia Konstytucji uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskie w dniu 17 marca 1921 roku, postanowił wybudować w Skierniewicach Dom Sejmikowy…”.
Projekt budowli opracował architekt Henryk Kłos. Sam gmach Sejmiku był imponujący. W budynku mieściło się 70 pokoi, dwie duże sale i 50 innych pomieszczeń. Plac pod budowę przekazało miasto pod warunkiem, że uzyska 3 – pokojowy lokal dla miejscowej straży ogniowej. Dom został oddany do użytku 12 czerwca 1927 roku. W uroczystościach związanych z otwarciem brał udział, m.in. Prezydent Rzeczypospolitej – Ignacy Mościcki. W budynku tym obok starostwa i wydziału powiatowego znajdowały się pomieszczenia wielu instytucji i organizacji użyteczności publicznej.
Taki stan pozostał do II wojny światowej. W czasie okupacji mieścił się tutaj Urząd Powiatowy i Miejski kierowany przez władze okupacyjne. Po wojnie był siedzibą władz powiatu i województwa. Obecnie w gmachu znajduje się siedziba Starostwa Powiatowego.
„Gmach Sejmikowy w Skierniewicach jest przejawem poezji życia i czynu, dobrego zużytkowania wyników swoich prac, jest dowodem, że poczucie patriotyczne wyrazić się potrafi nie tylko u nas o kulcie bohaterskich i szlachetnych poczynań naszej historii, ale również w tworzeniu własnej, nowoczesnej historii, jest jednak ogniwem w łańcuchu wysiłków, które Polskę czynią państwem silnym i zdrowem, zapewnią ludności dogodne warunki bytu, wzmocnią węzły społeczeństwa z państwem, nauczą czynu i szacunku dla władz państwowych i dla idei samorządowej.” – fragment z Gazety Urzędowej Powiatu Skierniewickiego  z dnia 7 lipca 1927 roku.